Dr John Collick

Head of International Education Strategy for Promethean

Dr John Collick

Dr John Collick jest dyrektorem międzynarodowej strategii edukacyjnej firmy Promethean, światowego lidera w interaktywnej technologii edukacyjnej. Dr John Collick jest absolwentem Uniwersytetu Sussex w Anglii. Przez 10 lat wykładał język i literaturę angielską oraz filozofię w Japonii. Na prestiżowym wydziale literatury na Uniwersytecie Waseda w Tokio, zaprojektował i wdrożył pierwszy na wydziale system e-learningowy. Realizując swoją rolę w Promethean ściśle współpracuje z Ministerstwami Edukacji w celu opracowywania rozwiązań i programów odpowiadających na potrzeby systemów edukacyjnych XXI wieku na całym świecie. Dr John Collick jest światowej sławy mówcą i ekspertem w zakresie edukacyjnego i społecznego wpływu innowacji technologicznych. Jest autorem kilku książek i artykułów o literaturze, mediach, technologiach informacyjno-komunikacyjnych i nauce. Jego szczególne zainteresowania obejmują indywidualne strategie uczenia się, neurodydaktykę, technologię i futurologię.

Poprowadzi dla Was wykład:

Cyberstudents: Education Technology and Humanity for a New World

Rejestracja na warsztaty

Kliknij poniższy przycisk aby zarejestrować się na warsztaty