IV KONFERENCJA EDUKACYJNA

21-22 listopad 2022 roku

Rzeszów

nasze warsztaty poprowadzą

Prelegenci

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Marek Kondziołka

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Dr John Collick

Head of International Education Strategy for Promethean

Adrian Komorowski

Edukator Skriware

Andrzej Pietrzyk

Nauczyciel matematyki

Michał Ślaski

Manager w Google Cloud Polska.

Magdalena Sobczak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Logopeda.

Justyna Pałys

Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Paweł Krupiński

KNET SERVICES

Karolina Szczepanik

Edukator

Maciej Polański

Nauczyciel informatyki i techniki

dr inż. Łukasz Przeszłowski

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Konstrukcji Maszyn

dr Krzysztof Piejko

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Zakład Modelowania Matematycznego

dr Sławomir Wolski

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Patryk Kryla

Product Manager Aktin ClassVR

Izabela Siewniak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Logopeda

Dr Aleksandra Kondrat

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii

Dominik Liguziński

Kierownik Działu Zamówień Publicznych Aktin Sp.z.o.o.

Masz Pytania?

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości udziału w Kongresie