II KONGRES EDUKACYJNY IT

STREFA INNOWACJI

W dniach 21-22 września 2021 roku odbędzie się w G2A Arena II Kongres Edukacyjny IT i Szachy, którego celem jest m.in. wsparcie MEN w zakresie rzeczywistego wdrażania zmian. Tematyka Kongresu oscylować będzie wokół konieczności oraz rzeczywistych możliwości wprowadzenia zmian w sposobie edukacji tak, aby era cyfrowa stanowiła dla młodych ludzi szansę, a nie zagrożenie.

Warsztaty:

Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej

Warsztaty skierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, dające odpowiedź na pytanie jak pracować zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na tym etapie edukacji. Dostarczą wskazówek do kształcenia u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego. Dzięki umiejętności myślenia komputacyjnego uczniowie są w stanie testować rozwiązania, analizować je i dokonywać wyboru. Taka umiejętność zdecydowanie przyda się na dalszych etapach edukacji oraz ułatwi funkcjonowanie w coraz szybciej zmieniającym się świecie. Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy o nowoczesne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze. Zostaną zaprezentowane wybrane pomoce do nauki programowania oraz przedstawione dobre praktyki edukacyjne dotyczące realizacji treści z nauki programowania w klasach I-III. Uczestniczy uzyskają inspiracje zarówno do prowadzenia zajęć informatycznych z wykorzystaniem programowania oraz do włączania elementów w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Zaprezentowane rozwiązania umożliwią uczestnikom samodzielne przygotowanie materiałów do zajęć oraz projektowanie aktywności offline.

Warsztat poprowadzi: Magdalena Sobczak

Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji z wykorzystaniem monitora interaktywnego

Warsztat skierowany jest do nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje cyfrowe, potrzebują wsparcia w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, szukają pomysłu na ciekawe lekcje z  wykorzystaniem monitora interaktywnego. Udział w warsztatach pozwoli na zwiększenie poziomu zainteresowania uczniów zdobywaniem w szkole nowej wiedzy i umiejętności poprzez ich aktywizację, integrację i indywidualizację nauczania dzięki wykorzystaniu TIK. Projektując zajęcia w  zaprezentowanym oprogramowaniu nauczyciele będą gotowi do stworzenia własnych aktywności, zadań do wykorzystania w pracy z monitorem interaktywnym. Warsztat pracy nauczyciela wzbogaci się o ciekawe aplikacje, platformy edukacyjne oraz gry nadające się świetnie do wykorzystania z monitorem interaktywnym.

Warsztat poprowadzi: Magdalena Sobczak

Jak poradzić sobie z drukarką 3d w rzeczywistości szkolnej

Warsztaty skierowane do nauczycieli każdego typu szkół omawiające jak poprawnie wykorzystać drukarkę 3d na zajęciach z różnych przedmiotów nauczania. Rodzaje drukarek oraz sposób korzystania z nich. Dostarczą wiedzę jak prawidłowo przygotować drukarkę do druku, na co zwracać szczególną uwagę podczas modelowania oraz jak dobrać poprawnie materiały. Omówione zostaną programy przygotowujące model do wydruku. Uczestnicy otrzymają bazę stron z gotowymi modelami do pobrania lub edycji.

Warsztat poprowadzi: Karolina Antkowiak

Zmierz się z projektowaniem przestrzennym

Warsztaty pokażą w jaki sposób zaprojektować model, czym jest STL i jak poprawnie przygotować projekt. Pierwsze wydruki i sposób niwelowania typowych błędów jak nitkowanie, odklejanie wydruków od stołu czy też podwijanie modeli . Pokazanie stron i programów płatnych oraz bezpłatnych do modelowania projektów. Prezentacja dostępnych projektów edukacyjnych dla szkół.

Warsztat poprowadzi: Karolina Antkowiak

Innowacyjne połączenie nauki i kreatywności

Rozwijanie umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów rozwijając jednocześnie zdolności manualne i kompetencje społeczne, a wszystko to w towarzystwie nowoczesnych technologii takich jak druk 3D, robotyka, czy programowanie.

Warsztat poprowadzi: Filip Grądziel

Wykorzystanie monitora interaktywnego w nauczaniu hybrydowym

Technologia powinna być niezawodna i efektywnie wspierać rozwijający się warsztat pracy nauczycieli. Powinna stanowić wartość dodaną do tego, co dzieje się na lekcji, a nie tylko ją uatrakcyjniać. Na tym warsztacie dowiesz się jak monitor interaktywny pomaga skupić uwagę uczniów, aktywizuje do udziału w lekcji, pozwala pokazać ich kreatywność. Podobnie jak Internet jest dziś naturalnym środowiskiem dla dzieci i młodzieży, tak monitor często jest typowym narzędziem stosowanym w trakcie lekcji, może stać się bardzo dobrym substytutem co najmniej kilku narzędzi w Twojej klasie.

Warsztat poprowadzi: Paweł Krupiński

STREFA INNOWACJI

Rejestracja udziału
w warsztatach

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie dyrektorów oraz nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, pracowników JST odpowiedzialnych za oświatę oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości udziału w Kongresie