II Kongres Edukacyjny IT

21-22 września 2021 roku

G2A ARENA w Jasionce

Nie ma zgoła pewności tam, gdzie nie można zastosować jednej z nauk matematycznych lub tych, które związane są z matematyką

Leonardo da Vinci

Program

Konkurs GG Robot

(Rozpoczęcie sezonu 2022)

21 – 22 września 2021

Konkurs GG Robot, jest ogólnopolskim konkursem tematycznym organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie porozumienia zawartego z innymi właściwymi kuratorami oświaty w Polsce. Realizatorami konkursu są: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Leżajsku.

 

Gospodarz: Maciej Polański

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leżajsku

 

Program inauguracji sezonu GG Robot 2022:

 

21 września 2021 r.:

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa podkarpackiego

 • 10:00 – 11:00 – Robotyka i informatyka jako narzędzia do nauczania umiejętności kluczowych – Maciej Polański
 • 11:30 – 12:30 – Prezentacja rozwiązań z zakresu roboinformatyki przez szkoły biorące udział w konkursie GG Robot
 • 13:00 – 14:00 – Prezentacja projektu RoboLAB – Łukasz Szuba

 

22 września 2021 r.:

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli z zakresu robotyki edukacyjnej. Zespoły w składzie: nauczyciel i dwóch uczniów mogą wziąć udział w następujących warsztatach tematycznych:

 • Orientacja robota w przestrzeni, czyli jak wykorzystać sensory, aby robot pokonywał przeszkody i wybierał prawidłową trasę przejazdu.
 • Wykorzystanie w robocie kamery w celu zaprogramowania funkcji rozpoznawania kolorów i obiektów z dużej odległości.
 • Drukowanie potrzebnych części do naszych robotów – modelowanie 3D, przygotowywanie i realizacja wydruków.
 • Rodzaje manipulatorów i ich konstrukcja dla potrzeb robotów mobilnych.

 

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 9:00 i będą realizowane w dwóch turach do godziny 14:00

KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA "IT i szachy"

21 – 22 września 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie przedstawicieli władz samorządowych, radnych i pracowników Samorządu oraz pracodawców zainteresowanych kształceniem kadr dla gospodarki.

Chcemy zwrócić również uwagę Państwa na jego część naukowo-dydaktyczną. Szczególnie ciepło zapraszamy nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, pracowników oświaty, rodziców, pracowników JST odpowiedzialnych za oświatę oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Zapraszamy również przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem wiedzy informatycznej w sferze edukacji.

Przebieg Kongresu

Część I – sesja plenarna  (10.00 – 11.30)

10.00 –  uroczysta inauguracja Kongresu

10.20 – 10.50 – dr Małgorzata Wołowiec-Musiał, Prodziekan ds. Kształcenia WMiFS Politechniki Rzeszowskiej  (matematyk/szachista/wykładowca)

Temat wykładu: Szachy, czyli coś więcej niż sport

10.55 – 11.25 – Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland  

Temat wykładu: Znaczenie nauczanie matematyki, programowania i informatyki w rozwoju gospodarczym, doświadczenia współpracy szkolnictwa z gospodarką

Prowadzący: Maciej Karasiński – Prezes Sportowo Kulturalnego Klubu Szachowego w Przemyślu, Mariusz Kalandyk – nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie

Część II – panelowa

12.00 – 15.00

 

Panel A – Programowanie w klasach I-III

Gospodarz panelu: Andrzej Iskrzycki – główny specjalista (PCEN
w Rzeszowie)

 1.  Kodowanie na dywanie – czyli aktywności w przedszkolu i klasie 1 szkoły podstawowej: Bożena Śliwiak i Jarosław Menet
 2. Godzina kodowania – wspólna zabawa w kodowanie: Andrzej Iskrzycki
 3. Kodowanie w Scratch – od kota do robota: Aleksander Wroński
 4. Moja przygoda z Minecraft – nauka programowania i projektowania 3D (MDK w Rzeszowie)

Panel będzie się odbywał w sposób interaktywny. Uczestnicy będą wspólnie kodować, odpowiadać na ankiety oraz quizy.

 

Panel B – Nauczanie matematyki z wykorzystaniem nauki gry w szachy w klasach 1-3

Gospodarz panelu: Paweł Zaskalski – Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego w Warszawie, krajowy koordynator projektu – Edukacja przez Szachy w Szkole, Prezes Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie

 

 • Pojedynek arcymistrzów

9.30 – 10.00 – pojedynek dwóch arcymistrzów w blitza. Wystąpią: GM Marcin Dziuba – trener Kadry Narodowej Kobiet vs GM Zbigniew Paklęza – najlepszy szachowy streamer w Polsce

 • Symultana szachowa z GM Marcinem Dziubą
 • Część wykładowa:

12.00 – 12.15: Wprowadzenie do projektu „Edukacja przez szachy w szkole” – Paweł Zaskalski

12.15 – 13.00: Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu szachów – Paweł Zaskalski

13.30 – 14.15: Szachy a matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – Andrzej Mazurkiewicz

14.15 – 15.00: Prowadzenie zajęć szachowych w pełnym oddziale – Beata Symbor

  

Panel C – IT w edukacji

(Informatyka a rozwój cywilizacyjny, IT w kształceniu w ogólnym
i zawodowym w świetle potrzeb pracodawców)

Gospodarze panelu: Adam Tomaszewski, Dyrektor ZS w Jarosławiu, Zdzisław Nowakowski, Dyrektor  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  

Wprowadzenie:  Potrzeba wdrażania nowoczesnych technologii w edukacji – Adam Tomaszewski, Zdzisław Nowakowski

Część prezentacyjna:

 1. Wykorzystanie w edukacji metod przyrostowych opartych na druku 3D oraz segmentacji obrazowania – Paweł Ozga, Akademia Sztuk Pięknych Kraków i UJ Kraków
 2. Umiejętności IT absolwentów szkół średnich wobec oczekiwań dużych przedsiębiorców – Magdalena Stawowy-Sarara, UJ Kraków
 3. Zintegrowany System Kwalifikacji szansą rozwoju kształcenia zawodowego – Radosław Panas Prezes Fundacji VCC System.
 4. Nowe zawody – aspekty wdrażania kształcenia w zakresie robotyki – współpraca szkół
  z pracodawcami.

Część dyskusyjna – tezy:

 1. Pożądane umiejętności kluczowe w zakresie IT, a wymagania rynku pracy
 2. Nowe technologie w edukacji – lepsze przygotowanie zawodowe absolwentów

Prezentacja dobrych praktyk:

 1. Współpraca szkół z przemysłem w zakresie wdrażania nowych zawodów – przykłady
 2. Nowe technologie w edukacji – przykłady
 3. Rozwijanie nauczania programowania w szkołach – przykłady

  

Panel D  –  Sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe dla każdego

Zaawansowane  algorytmy  uczenia  maszynowego, sztucznej inteligencji można  zastosować  w praktyce: nauce, medycynie, biznesie czy zastosowaniach administracyjnych

12.00 – 15.00

Koło naukowe Machine Learning przy Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej

Opiekunowie: dr Ewa Rejwer (WMiFS PRz), dr Michał Piętal (WEiI PRz)

Wprowadzenie: technologie uczenia maszynowego przeznaczone są (prawie) dla każdego,  gdyż  użycie  tego rodzaju narzędzi wymaga wiedzy jedynie wysokopoziomowej (ogólnej),  bez  potrzeby wchodzenia w szczegóły algorytmu czy danej technologii.

Część prezentacyjna :

 1.  Gry rehabilitacyjne – lek. med., dr n. hum. Rafał Sztembis 
 2. Wprowadzenie do sztucznych sieci neuronowych 
 3. Analizy danych wczoraj i dziś
 4. Analizy danych w modelowaniu pandemii 
 5. Przykład prostej, lecz innowacyjnej aplikacji Open Gov Data 
 6. Wykrywanie anomalii w ruchu sieciowym 
 7. Dyskusja

 

Prosimy o zgłaszanie się do części plenarnej oraz do spotkań panelowych A, B, C i D poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (https://forms.gle/w9K6StZsaN6JZcVz8) lub poprzez stronę kongresową www.informatykaszachy.pl.

Każdy nauczyciel biorący udział w Kongresie otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w formie doskonalenia.

sTREFA iNNOWACJI

pierwsze i drugie piętro G2A ARENA

21 – 22 września 2021

 

Gospodarz: Marek Kondziołka

Kierownik Oddziału Wspomagania i Innowacji – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 

Program:

21 września 2021 r.:

Lekcje dla uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego

Zajęcia odbywają się na II piętrze budynku G2A Arena

Sala I (drugie piętro):   prowadząca: Magdalena Sobczak

 • 11:00 – 12:30 – Kosmiczna przygoda – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. J. Twardowskiego w Przemyślu – klasa 2
 • 13:00 – 14:30 – Kosmiczna przygoda – Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie – klasa 2

 

Sala H (drugie piętro):   prowadząca: Karolina Antkowiak

 • 11:00 – 12:30 – Projektowanie 3D – Szkoła podstawowa w Komborni – klasa 5
 • 13:00 – 14:30 – Projektowanie 3D – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych – klasa 7

 

Sala G (drugie piętro):   prowadzący: Paweł Wysocki

 • 10:00 – 10:50 – Odnawialne źródła energii – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krasnem – klasa 2
 • 11:00 – 11:50 – Odnawialne źródła energii – Szkoła Podstawowa w Tyniowicach – klasa 1-3
 • 12:00 – 12:50 – Odnawialne źródła energii – Szkoła podstawowa nr 1 w Nienadówce – klasa 1
 • 13:00 – 13:50 – Algorytmy – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Straszydlu – klasa 5

 

 

 

22 września 2021 r.:

Cykl warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa podkarpackiego

Warsztaty odbywaja się na II piętrze budynku G2A Arena

Sala I (drugie piętro)

Godzina: 12.00 – 13.30

Temat warsztatu: Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej

Prowadząca: Magdalena Sobczak – nauczyciel Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Warsztaty skierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, dające odpowiedź na pytanie jak pracować zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na tym etapie edukacji. Dostarczą wskazówek do kształcenia u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego. Dzięki umiejętności myślenia komputacyjnego uczniowie są w stanie testować rozwiązania, analizować je i dokonywać wyboru. Taka umiejętność zdecydowanie przyda się na dalszych etapach edukacji oraz ułatwi funkcjonowanie w coraz szybciej zmieniającym się świecie. Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy o nowoczesne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze. Zostaną zaprezentowane wybrane pomoce do nauki programowania oraz przedstawione dobre praktyki edukacyjne dotyczące realizacji treści z nauki programowania w klasach I-III. Uczestniczy uzyskają inspiracje zarówno do prowadzenia zajęć informatycznych z wykorzystaniem programowania oraz do włączania elementów w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Zaprezentowane rozwiązania umożliwią uczestnikom samodzielne przygotowanie materiałów do zajęć oraz projektowanie aktywności offline.

 

Godzina: 14.00 – 15.30

Temat warsztatu: Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji z wykorzystaniem monitora interaktywnego

Prowadząca: Magdalena Sobczak – nauczyciel Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Warsztat skierowany jest do nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje cyfrowe, potrzebują wsparcia w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, szukają pomysłu na ciekawe lekcje z  wykorzystaniem monitora interaktywnego. Udział w warsztatach pozwoli na zwiększenie poziomu zainteresowania uczniów zdobywaniem w szkole nowej wiedzy i umiejętności poprzez ich aktywizację, integrację i indywidualizację nauczania dzięki wykorzystaniu TIK. Projektując zajęcia w  zaprezentowanym oprogramowaniu nauczyciele będą gotowi do stworzenia własnych aktywności, zadań do wykorzystania w pracy z monitorem interaktywnym. Warsztat pracy nauczyciela wzbogaci się o ciekawe aplikacje, platformy edukacyjne oraz gry nadające się świetnie do wykorzystania z monitorem interaktywnym.

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 12:00 i będą realizowane w dwóch turach do godziny 15:30

 

Sala H (drugie piętro)

Godzina: 12.00 – 13.30

Temat warsztatu: Jak poradzić sobie z drukarką 3D w rzeczywistości szkolnej

Prowadząca: Karolina Antkowiak – nauczyciel Zespołu Szkół w Pogorzeli

Warsztaty skierowane do nauczycieli każdego typu szkół omawiające jak poprawnie wykorzystać drukarkę 3d na zajęciach z różnych przedmiotów nauczania. Rodzaje drukarek oraz sposób korzystania z nich. Dostarczą wiedzę jak prawidłowo przygotować drukarkę do druku, na co zwracać szczególną uwagę podczas modelowania oraz jak dobrać poprawnie materiały. Omówione zostaną programy przygotowujące model do wydruku. Uczestnicy otrzymają bazę stron z gotowymi modelami do pobrania lub edycji.

 

Godzina: 14.00 – 15.30

Temat warsztatu: Zmierz się z projektowaniem przestrzennym

Prowadząca: Karolina Antkowiak – nauczyciel Zespołu Szkół w Pogorzeli

Warsztaty pokażą w jaki sposób zaprojektować model, czym jest STL i jak poprawnie przygotować projekt. Pierwsze wydruki i sposób niwelowania typowych błędów jak nitkowanie, odklejanie wydruków od stołu czy też podwijanie modeli . Pokazanie stron i programów płatnych oraz bezpłatnych do modelowania projektów. Prezentacja dostępnych projektów edukacyjnych dla szkół.
 
 

Sala F (drugie piętro)

Godzina: 12.00 – 13.30

Temat warsztatu: Jeszcze innowacja czy już eksperyment pedagogiczny? Teoria a praktyka.

Prowadzący: Marek Kondziołka – koordynator

Innowacyjność ma być zwyczajnym elementem w pracy szkoły oraz
jej nauczycieli. Jeśli zastanawiasz się jak budować kulturę organizacyjną
sprzyjającą wprowadzaniu innowacji czy może eksperymentu pedagogicznego, jak
rozpocząć i zaplanować kolejne działania, to zachęcam Cię do udziału w moim
warsztacie.

 

Godzina: 14.00 – 15.30

Temat warsztatu: STEM edukacja w każdej szkole

Prowadzący: Maciej Mazurkiewicz Jr. – Skriware

Program „STEAM edukacja w każdej szkole” to projekt społeczny stworzony przez Skriware w celu wsparcia samorządów i szkół w poszukiwaniu finansowania wśród przedsiębiorców gotowych wspierać polskie szkolnictwo. Pragniemy zadbać o równy dostęp do nowoczesnej edukacji i kształtować w dzieciach umiejętności, których będzie od nich wymagał przyszły rynek pracy, budząc w nich pasję do nauk ścisłych i kierunków technicznych.
 
 

 

Sala G (drugie piętro)

Godzina: 12.00 – 13.30

Temat warsztatu: Innowacyjne połączenie nauki i kreatywności

Prowadzący: Filip Grądziel – Edukator Skriware

Rozwijanie umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów rozwijając jednocześnie zdolności manualne i kompetencje społeczne, a wszystko to w towarzystwie nowoczesnych technologii takich jak druk 3D, robotyka, czy programowanie.

 

Godzina: 14.00 – 15.30

Temat warsztatu: Wykorzystanie monitora interaktywnego w nauczaniu zdalnym i hybrydowym

Prowadzący: Paweł Krupiński – Trener KNET Services

Technologia powinna być niezawodna i efektywnie wspierać rozwijający się warsztat pracy nauczycieli. Powinna stanowić wartość dodaną do tego, co dzieje się na lekcji, a nie tylko ją uatrakcyjniać. Na tym warsztacie dowiesz się jak monitor interaktywny pomaga skupić uwagę uczniów, aktywizuje do udziału w lekcji, pozwala pokazać ich kreatywność. Podobnie jak Internet jest dziś naturalnym środowiskiem dla dzieci i młodzieży, tak monitor często jest typowym narzędziem stosowanym w trakcie lekcji, może stać się bardzo dobrym substytutem co najmniej kilku narzędzi w Twojej klasie.
 
 
 

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 12:00 i będą realizowane w dwóch turach do godziny 15:30

Zastrzegamy sobie możliwość zmian harmonogramu warsztatów w zależności od ilości uczestników zarejestrowanych na dany temat warsztatu.

 
 
 
 

22 września 2021

Turniej szachowy

Marian Bysiewicz

Sędzia Międzynarodowy FIDE, Sędzia Główny Turnieju

 10.00-15.30

 

Cele turnieju

 •  upowszechnienie wiedzy dotyczącej wykorzystania nauki gry w szachy
 • w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej, zgodnie z założeniami podstawy programowej w klasach I-III
 • popularyzacja gry w szachy jako narzędzia doskonalenia umiejętności logicznego myślenia, analizy, strategii i taktyki
 • wyłonienie najlepszych szachistów w grupach turniejowych oraz najlepszych szkół podstawowych, zgłoszonych do udziału w turnieju

 

UWAGA: organizatorzy wprowadzają obowiązek uczestniczenia co najmniej jednego nauczyciela szkoły wystawiającej drużynę (niebędącego opiekunem dzieci podczas zawodów) w Konferencji plenarnej i panelu. Udział nauczyciela jest bezpłatny

Planuje się rozegranie ośmiu turniejów indywidualnych.

 

Szkoły Podstawowe klasy I – III

Grupa A:         Chłopcy  ur. w 2012 r. i młodsi

Grupa B:         Chłopcy  ur. w 2012 r. i młodsi

Grupa C:         Chłopcy  ur. w 2012 r. i młodsi

Grupa D:         Dziewczęta  ur. 2012 r. i młodsi

 

Szkoły Podstawowe klasy IV – VIII

Grupa E:          Chłopcy  ur. w 2007 r. i młodsi

Grupa F:          Chłopcy  ur. w 2007 r. i młodsi

Grupa G:         Chłopcy  ur. w 2007 r. i młodsi

Grupa H:         Dziewczęta  ur. 2007 r. i młodsi

 

System szwajcarski na dystansie 7 rund

Tempo gry: 12` + 2„ na partię dla każdego zawodnika

 

Transmisja przebiegu partii z 8/16 szachownic

Klasyfikacja drużynowa szkół będzie prowadzona na podstawie wyników w turniejach indywidualnych.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia drużyn (załącznik nr 1 – link: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_641/dokonują szkoły lub jednostki delegujące w terminie do 03.09.2021 r. poprzez  e-mail na adres sędziego głównego Mariana Bysiewicza: mbysiewicz@poczta.onet.pl, tel. 607736734.

Liczbę drużyn ograniczono do 100 (o przyjęciu zespołu decyduje kolejność zgłoszenia).

Obowiązuje potwierdzenie udziału na sali gry do godz. 09.00 w dniu turnieju.

Drużyna, która nie potwierdzi udziału do godz. 9.00, może zostać dopuszczona do turnieju od II rundy.

 

Program 

Runda

Godzina rozpoczęcia

Przyjazd do godz. 09:00

Odprawa techniczna

09:00

Uroczyste otwarcie

09:30

I

10:00

II

10:40

III

11:20

IV

12:00

Przerwa na posiłek

12:20 – 13:00

V

13:00

VI

13:40

VII

14:20

Zakończenie

15:30

Uroczyste wręczenie nagród.

15:45

Masz Pytania?

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości udziału w Kongresie