KONFERENCJA EDUKACYJNA

innowacje w edukacji

02-03 czerwca 2022 roku

RZESZÓW

Nie ma zgoła pewności tam, gdzie nie można zastosować jednej z nauk matematycznych lub tych, które związane są z matematyką

Leonardo da Vinci

Program

DZIEŃ 1 - LEKCJE POKAZOWE

Lekcje dla uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego

02 czerwiec 2022

 

Gospodarz: Marek Kondziołka

Kierownik Oddziału Wspomagania i Innowacji – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 

Zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa S. Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11A

Sala A (pierwsze piętro):   prowadzący: Andrzej Pietrzyk

 • 10:00 – 11:00 – Elementy kombinatoryki dla klasy 8 – „Czy moja żona naprawdę nie ma w co się ubrać?”
 • 11:15 – 12:15 – Elementy kombinatoryki dla klasy 8 – „Czy moja żona naprawdę nie ma w co się ubrać?”
 • 12:30 – 13:00 – Elementy kombinatoryki dla klasy 8 – „Czy moja żona naprawdę nie ma w co się ubrać?”

 

Sala B (pierwsze piętro):   prowadząca: Magdalena Sobczak

 • 10:30 – 11:30 – Kosmiczna przygoda – (klasa 3)
 • 12:00 – 13:00 – Kosmiczna przygoda – (klasa 3)

 

Sala C (pierwsze piętro):   prowadzący: Adrian M.

 • 10:15 – 11:15 – “Na pomoc Robotycznemu Kurierowi: wirtualna inżynieria i Design Thinking w praktyce” (klasy4-6)
 • 11:30 – 12:30 – “Na pomoc Robotycznemu Kurierowi: wirtualna inżynieria i Design Thinking w praktyce” (klasy 4-6)
 •  

Sala D (pierwsze piętro):   prowadzący: edukator Skriware

 • 10:00 – 10:50 – Odnawialne źródła energii (klasy 1-3)
 • 11:00 – 11:50 – Odnawialne źródła energii (klasy 1-3)
 • 12:00 – 12:50 – Odnawialne źródła energii (klasy 1-3)

 

Zastrzegamy sobie możliwość zmian harmonogramu lekcji w zależności od ilości uczestników zarejestrowanych na dany temat lekcji.

DZIEŃ 2 - WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Warsztaty dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego

03 czerwiec 2022

 

Gospodarz: Marek Kondziołka

Kierownik Oddziału Wspomagania i Innowacji – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 

Wykłady oraz warsztaty odbywają się w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa S. Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11A

 

9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.20 – Inauguracja konferencji

10.20 – 10.30 – Wystąpienia gości

10.30 – 11.15 – Wykład 1

11.15 – 12.00 – Wykład 2

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 13.30 – Sesja warsztatowa 1

13.30 – 14.30 – Sesja warsztatowa 2

14.30 – 15.30 – Sesja warsztatowa 3

15.45 – 16.15 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

Plan sesji warsztatowych z podziałem na sale:

Sala A (pierwsze piętro)

Godzina: 12.30 – 13.30

Temat warsztatu: Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej

Prowadząca: Magdalena Sobczak – nauczyciel Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Warsztaty skierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, dające odpowiedź na pytanie jak pracować zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na tym etapie edukacji. Dostarczą wskazówek do kształcenia u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego. Dzięki umiejętności myślenia komputacyjnego uczniowie są w stanie testować rozwiązania, analizować je i dokonywać wyboru. Taka umiejętność zdecydowanie przyda się na dalszych etapach edukacji oraz ułatwi funkcjonowanie w coraz szybciej zmieniającym się świecie. Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy o nowoczesne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze. Zostaną zaprezentowane wybrane pomoce do nauki programowania oraz przedstawione dobre praktyki edukacyjne dotyczące realizacji treści z nauki programowania w klasach I-III. Uczestniczy uzyskają inspiracje zarówno do prowadzenia zajęć informatycznych z wykorzystaniem programowania oraz do włączania elementów w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Zaprezentowane rozwiązania umożliwią uczestnikom samodzielne przygotowanie materiałów do zajęć oraz projektowanie aktywności offline.

 

Godzina: 13.30 – 14.30

Temat warsztatu: Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji z wykorzystaniem monitora interaktywnego

Prowadząca: Magdalena Sobczak – nauczyciel Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Warsztat skierowany jest do nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje cyfrowe, potrzebują wsparcia w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, szukają pomysłu na ciekawe lekcje z  wykorzystaniem monitora interaktywnego. Udział w warsztatach pozwoli na zwiększenie poziomu zainteresowania uczniów zdobywaniem w szkole nowej wiedzy i umiejętności poprzez ich aktywizację, integrację i indywidualizację nauczania dzięki wykorzystaniu TIK. Projektując zajęcia w  zaprezentowanym oprogramowaniu nauczyciele będą gotowi do stworzenia własnych aktywności, zadań do wykorzystania w pracy z monitorem interaktywnym. Warsztat pracy nauczyciela wzbogaci się o ciekawe aplikacje, platformy edukacyjne oraz gry nadające się świetnie do wykorzystania z monitorem interaktywnym.

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 12:00 i będą realizowane w dwóch turach do godziny 15:30

 

Sala B (pierwsze piętro)

Godzina: 12.30 – 13.30

Temat warsztatu: Jak poradzić sobie z drukarką 3D w rzeczywistości szkolnej

Prowadząca: Karolina Antkowiak – nauczyciel Zespołu Szkół w Pogorzeli

Warsztaty skierowane do nauczycieli każdego typu szkół omawiające jak poprawnie wykorzystać drukarkę 3d na zajęciach z różnych przedmiotów nauczania. Rodzaje drukarek oraz sposób korzystania z nich. Dostarczą wiedzę jak prawidłowo przygotować drukarkę do druku, na co zwracać szczególną uwagę podczas modelowania oraz jak dobrać poprawnie materiały. Omówione zostaną programy przygotowujące model do wydruku. Uczestnicy otrzymają bazę stron z gotowymi modelami do pobrania lub edycji.

 

Godzina: 14.00 – 15.30

Temat warsztatu: Zmierz się z projektowaniem przestrzennym

Prowadząca: Karolina Antkowiak – nauczyciel Zespołu Szkół w Pogorzeli

Warsztaty pokażą w jaki sposób zaprojektować model, czym jest STL i jak poprawnie przygotować projekt. Pierwsze wydruki i sposób niwelowania typowych błędów jak nitkowanie, odklejanie wydruków od stołu czy też podwijanie modeli . Pokazanie stron i programów płatnych oraz bezpłatnych do modelowania projektów. Prezentacja dostępnych projektów edukacyjnych dla szkół.
 
 

Sala F (drugie piętro)

Godzina: 12.00 – 13.30

Temat warsztatu: Jeszcze innowacja czy już eksperyment pedagogiczny? Teoria a praktyka.

Prowadzący: Marek Kondziołka – koordynator

Innowacyjność ma być zwyczajnym elementem w pracy szkoły oraz
jej nauczycieli. Jeśli zastanawiasz się jak budować kulturę organizacyjną
sprzyjającą wprowadzaniu innowacji czy może eksperymentu pedagogicznego, jak
rozpocząć i zaplanować kolejne działania, to zachęcam Cię do udziału w moim
warsztacie.

 

Godzina: 14.00 – 15.30

Temat warsztatu: STEM edukacja w każdej szkole

Prowadzący: Maciej Mazurkiewicz Jr. – Skriware

Program „STEAM edukacja w każdej szkole” to projekt społeczny stworzony przez Skriware w celu wsparcia samorządów i szkół w poszukiwaniu finansowania wśród przedsiębiorców gotowych wspierać polskie szkolnictwo. Pragniemy zadbać o równy dostęp do nowoczesnej edukacji i kształtować w dzieciach umiejętności, których będzie od nich wymagał przyszły rynek pracy, budząc w nich pasję do nauk ścisłych i kierunków technicznych.
 
 

 

Sala G (drugie piętro)

Godzina: 12.00 – 13.30

Temat warsztatu: Innowacyjne połączenie nauki i kreatywności

Prowadzący: Filip Grądziel – Edukator Skriware

Rozwijanie umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów rozwijając jednocześnie zdolności manualne i kompetencje społeczne, a wszystko to w towarzystwie nowoczesnych technologii takich jak druk 3D, robotyka, czy programowanie.

 

Godzina: 14.00 – 15.30

Temat warsztatu: Wykorzystanie monitora interaktywnego w nauczaniu zdalnym i hybrydowym

Prowadzący: Paweł Krupiński – Trener KNET Services

Technologia powinna być niezawodna i efektywnie wspierać rozwijający się warsztat pracy nauczycieli. Powinna stanowić wartość dodaną do tego, co dzieje się na lekcji, a nie tylko ją uatrakcyjniać. Na tym warsztacie dowiesz się jak monitor interaktywny pomaga skupić uwagę uczniów, aktywizuje do udziału w lekcji, pozwala pokazać ich kreatywność. Podobnie jak Internet jest dziś naturalnym środowiskiem dla dzieci i młodzieży, tak monitor często jest typowym narzędziem stosowanym w trakcie lekcji, może stać się bardzo dobrym substytutem co najmniej kilku narzędzi w Twojej klasie.
 
 
 

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 12:00 i będą realizowane w dwóch turach do godziny 15:30

Zastrzegamy sobie możliwość zmian harmonogramu warsztatów w zależności od ilości uczestników zarejestrowanych na dany temat warsztatu.

 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji przedstawicieli władz samorządowych, radnych i pracowników Samorządu oraz pracodawców zainteresowanych kształceniem kadr dla gospodarki.

Chcemy zwrócić również uwagę Państwa na jego część naukowo-dydaktyczną. Szczególnie ciepło zapraszamy nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, pracowników oświaty, rodziców, pracowników JST odpowiedzialnych za oświatę oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Zapraszamy również przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem wiedzy informatycznej w sferze edukacji.

 

Prosimy o zgłaszanie się do części plenarnej oraz do spotkań panelowych A, B, C i D poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (https://forms.gle/w9K6StZsaN6JZcVz8) lub poprzez stronę kongresową www.informatykaszachy.pl.

Każdy nauczyciel biorący udział w Kongresie otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w formie doskonalenia.

Masz Pytania?

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości udziału w Kongresie